Lag (1969:596) om kommunalt partistöd

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1969:596) om kommunalt partistöd sedan utfärdandet.

Lag (1969:596) om kommunalt partistöd upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:900


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1969:596) om kommunalt partistöd .
Whoops, looks like something went wrong.