Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning sedan utfärdandet.

Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1006


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning .