/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; .