Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar sedan utfärdandet.

Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar upphävdes 1997-12-01 genom SFS 1997:404


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar .
Whoops, looks like something went wrong.