Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m. sedan utfärdandet.

Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m. upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1230


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.