Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi; sedan utfärdandet.

Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi; .