Lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.; .