Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:680). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1988:1145


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


6 §

  Talan mot byggnadsnämnds beslut enligt denna kungörelse föres hos länsstyrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos kammarrätten genom besvär. Förordning (1971:680)