Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:552). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:586


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Preventivmedel får säljas endast om det godkänts av läkemedelsverket. Försäljning skall ske under hygieniskt tillfredsställande former. Förordning (1990:552)

5 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1990:552)

Whoops, looks like something went wrong.