Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1257). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken; upphävdes 2001-04-01 genom SFS 2001:100


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan.

Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt. Förordning (1990:1257)

2 §

  har upphävts genom förordning (1990:1257)

3 §

  har upphävts genom förordning (1986:457)

Whoops, looks like something went wrong.