Lag (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i lag (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:647). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1733


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


11 §

  Talan mot beslut enligt denna lag av myndighet som avses i 7 § andra stycket eller av länsstyrelse föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut av nämnd som anges i 8 § tredje stycket får talan ej föras. Lag (1971:647)