Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna sedan utfärdandet.

Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna upphävdes 1993-11-01 genom SFS 1993:1073


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna .