Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka sedan utfärdandet.

Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:356


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka .
Whoops, looks like something went wrong.