Transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran sedan utfärdandet.

Transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran upphävdes 1983-01-01 genom SFS 1982:1067


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran .