Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag sedan utfärdandet.

Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1997:855


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag .
Whoops, looks like something went wrong.