Kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1208). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Statens järnvägar fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka järnvägsanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar statens järnvägar.
Förordning (1991:1208)

4 §

  Om planläggning av undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208)

5 §

  Beslut om undanförsel av järnvägsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208)

10 §

  har upphävts genom förordning (1976:153)

11 §

  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,
överbefälhavaren i samråd med statens järnvägar i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a,
statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b och 2. Förordning (1991:1208)

Whoops, looks like something went wrong.