Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1271). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Med teleanläggning förstås i denna kungörelse Televerket tillhörande station, linjeanläggning och abonnentanläggning samt kommun eller enskild tillhörande telekommunikationsanläggning med undantag av anläggning som tillhör Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Sveriges Radio Förvaltnings AB.
Förordning (1992:1271)