Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1209). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


2 §

  Luftfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka luftfartsanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar luftfartsverket.
Förordning (1991:1209)

4 §

  Om planläggning av undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209)

5 §

  Beslut om undanförsel av luftfartsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av luftfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209)

11 §

  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

luftfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,
överbefälhavaren i samråd med luftfartsverket i fråga om förstöring.
Förordning (1991:1209)