Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl. upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl. .