Departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)

0 av 0 paragrafer har ändrats i departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad) sedan utfärdandet.

Departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad) upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1102


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad) .