Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade sedan utfärdandet.

Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade .