Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna sedan utfärdandet.

Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna upphävdes 2008-09-01 genom SFS 2008:733


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna .