Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.