Lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland sedan utfärdandet.

Lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1996:19


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland .
Whoops, looks like something went wrong.