Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats sedan utfärdandet (t.om. SFS 1974:599). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1100


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


3 §

  Särskild kontroll utföres av polisman efter beslut av polissty relsen. Denna får förordna annan än polisman att under ledning av polisman utföra sådan kontroll.

Vid särskild kontroll eftersökes vapen eller annat föremål, som är ägnat att komma till användning vid brott som avses i 1 §. Väska eller annat slutet förvaringsställe inom flygplatsens område får undersökas. Flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom området får kroppsvisiteras.

Den som ej frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället avvisas från flygplatsens område. Lag (1974:599)

Whoops, looks like something went wrong.