Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:816). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt; upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:799


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Kompensation enligt 7 § lagen (1941:251) om särskild varuskatt medges efter ansökan. Förordning (1982:816)

6 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av riksskatteverket. Förordning (1982:816)

Whoops, looks like something went wrong.