Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst .