Lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande sedan utfärdandet.

Lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:693


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande .