Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1178). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


7 §

  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna kungörelse.
Förordning (2008:1178)

Whoops, looks like something went wrong.