Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:354). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom; upphävdes 1997-01-01 genom SFS 1996:1163


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Förbrukningsartiklar skall i följande fall efter förskrivning kostnadsfritt tillhandahållas den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och vistas här i riket/n0/. Förordning (1981:354)

Whoops, looks like something went wrong.