/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare;

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare; .
Whoops, looks like something went wrong.