Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering sedan utfärdandet.

Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering upphävdes 1993-11-01 genom SFS 1993:1105


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering .