Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1278). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1584


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


11 §

  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1278)

17 §

  I skrivelse från nämnden till regeringen eller departement skall anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.
Förordning (1986:1278)

Whoops, looks like something went wrong.