Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1045


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland .