Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m. upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:136


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m. .