Kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m. upphävdes 2020-01-01 genom SFS 2019:1198


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m. .