Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter sedan utfärdandet.

Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter upphävdes 1996-08-01 genom SFS 1996:721


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter .