Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten; .