Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål sedan utfärdandet.

Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1230


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål .
Whoops, looks like something went wrong.