Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:668). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:327


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  I fråga om skatteavdrag på inkomst, som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), skall gälla vad som föreskrives i uppbördslagen (1953:272) om skatteavdrag vid huvudsaklig inkomst av tjänst, om icke annat framgår av denna kungörelse. Lag (1988:668)

3 §

  Avdrag för preliminär skatt på föräldrapenningförmån görs endast om den sjukpenningg ndande inkomsten uppgår till s endast om den sjukpenningg lägst 6 000 kronor. Lag (1987:371)

6 a §

  har upphävts genom förordning (1975:825)