Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:510). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:592


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Särskild skatt erlägges enligt denna lag för
   1. bensin, dock inte motoralkoholer, om bensinen är avsedd för motordrift och är skattepliktig enligt lagen (1961:372) om bensinskatt, med sex öre per liter,
   2. motorbrännolja och eldningsolja, om oljan är skattepliktig enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, med etthundraarton kronor per kubikmeter,
   3. kolbränslen, om dessa är skattepliktiga enligt lagen om allmän energiskatt, med tio kronor per ton. Lag (1986:502)

2 §

  Lagen (1961:372) om bensinskatt utom 2 § första--andra styckena tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på bensin och lagen (1957:262) om allmän energiskatt utom 10 § första stycket, 11--15 §§ och 25 § tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på oljor och kolbränslen. Lag (1987:510)

3 §

  har upphävts genom lag (1982:451)

Whoops, looks like something went wrong.