Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern upphävdes 1990-06-01 genom SFS 1990:205


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern .
Whoops, looks like something went wrong.