Kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter sedan utfärdandet.

Kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter upphävdes 1990-01-01 genom SFS 1989:1054


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter .