Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan sedan utfärdandet.

Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan upphävdes 1996-07-01 genom SFS 1996:271


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan .
Whoops, looks like something went wrong.