Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:1084). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1288


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Tull enligt tulltaxan (1977:975) skall icke utgå vid import av margarin, ej innehållande smör, ur tulltaxenr 15.13, från länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens bestämmelser (EFTA-länder) intill en kvantitet om 7200 ton per år. När tull icke utgår skall särskild fettvaruavgift tagas ut i enlighet med lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Förordning (1977:1084)

Whoops, looks like something went wrong.