Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:1048). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl. upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1744


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Denna förordning äger tillämpning på tjänsteman vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Förordningen är icke tillämplig på tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter. Förordning (1975:442)

2 §

  Tjänsteman kan hos Post- och Kreditbanken erhålla bostadsanskaffningslån med statlig garanti enligt denna förordning för förvärv av bostadsrätt inom bostadsrättsförening eller för kontant insats vid inköp av eget hem.

Tjänsteman får ej samtidigt utnyttja lån enligt denna förordning och sådant bostadsanskaffningslån som inom vissa statliga verk kan utgå enligt särskilt medgivande av regeringen. Förordning (1975:442)

6 §

  Post- och Kreditbanken prövar låneansökan. Lån beviljas utan särskild säkerhet.

Lån får beviljas med högst 30 000 kronor eller det lägre belopp som svarar mot kostnden för inköp av bostadsrätten eller mot den kontanta insatsen vid köp av eget hem. Amorteringstiden får ej överstiga tio år.
Förordning (1977:1048)

8 §

  Den löneutbetalande myndigheten verkställer månatliga löneavdrag för amortering och ränta enligt amorteringsplan som fastställes av Post- och Kreditbanken. Låntagaren skall i låneansökan medge att myndigheten får göra sådant avdrag.

Understiger tillgängligt lönebelopp det månatliga löneavdraget, skall låntagaren före månadens utgång till myndigheten inbetala felande belopp. Förordning (1974:265)