Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1997:10). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


2 §

  Utlandsmyndighet som mottagit medel enligt 1 § sänder dem till Utrikesdepartementet i den ordning Regeringskansliet föreskriver. Medlen tillställes mottagaren genom departementets försorg. Förordning (1997:10)