Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m. upphävdes 1996-07-01 genom SFS 1995:543


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.