Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:301). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:2026


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna förordning mededlas av verket. Innan verket meddelar föreskrifter eller anvisningar som innebär ej endast obetydliga förändringar i vad som förut tillämpats, bör verket samråda med organisation eller annan som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. Förordning (1980:829)

5 §

  Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av verket. Lag (1991:301)

6 §

  har upphört att gälla genom förordning (1980:829)

Whoops, looks like something went wrong.