Kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:550). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk upphävdes 2009-04-01 genom SFS 2009:148


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-08


1 §

  Vad regeringen i författning eller särskilda beslut föreskrivit om Kommerskollegium skall i fråga om industri och hantverk i stället avse Statens industriverk utom när det gäller uppgifter som företrädesvis gäller utrikes handel. Förordning (1983:550)